Specialistvård i Norr AB

Specialistvård i Norr kommer att bli ett centrum för privat kvalificerad sjukvård i norra regionen med utgångspunkt i Skellefteå.
På vår mottagning kommer vi att erbjuda specialistläkarbedömningar, ett varmt bemötande och stor flexibilitet.

Verksamheten

Vi kommer att erbjuda öppenvård inom Kirurgi, Gynekologi samt Urologi med mottagning, rådgivning samt kirurgiska ingrepp. Hos oss blir Endoskopiska undersökningar av mage och tarm en av hörnstenarna, det innebär diagnostik och behandling av polyper, hemorrojder samt screening för cancer i tjocktarm.

Framtidsvision

Ambitionen på sikt är också att bedriva primärvård, framför allt i samarbete med industrin, i de norra regionerna.

”I slutet på 2019 startade vi Vaccin i Norr AB. Nu vill vi fortsätta att utveckla vår verksamhet med att omfatta specialistsjukvård. -Kommunen växer och vi anser att dess invånare ska kunna få kvalificerad vård på ett mer lättillgängligt sätt. Vi vill också komplettera den Regionsfinansierade sjukvården genom att erbjuda tjänster som det idag är svårt att finna tid till. Vi vill samarbeta med privatpersoner, företag, försäkringsbolag och självklart Regionerna i Norrland.

David Persson
VD